Geschiedenis stichting Union Friends for MYSA

MYSA was een jeugdorganisatie in de sloppenwijken van Nairobi opgericht door Bob Munro. Bob Munro wilde via sport, vooral voetbal, de jeugd een kans bieden om te ontsnappen aan de slums. “Give youth a sporting chance”. Via deze gedachte kwamen er door de Nederlandse ambassade contacten bij de KNVB. Daar werkte ik in de opleidingen en werd toen door de bond en het NOC/NSF benaderd om coaches in alle leeftijdscategorieen op te leiden. Dat heb ik gedaan en kwam in contact met 2 talentvolle O16 jeugdspelers, die ik voor een trial naar NEC haalde. Zij woonden bij de familie van Straaten.

Martin van Straaten kwam op het idee om een compleet team vanuit MYSA  naar NL te halen. Ik wist zo’n team bij MYSA, die al jaren naar de Norway Cup gingen. Binnen “Schengen” konden die zo naar NL komen. Martin bracht ze onder bij VV Union en Union verleende direct volledige medewerking.

Martin, Pim en de hele familie organiseerden met behulp van verworven sponsors een kamp van 10 dagen bij Union. Ik verzorgde het sportieve gedeelte en de familie de grote rest. Joost Gilissen was een sponsor en geweldige hulp van het eerste uur. Trouwens hij is vanaf het eerste contact besmet met het MYSAvirus. Later kwamen vrienden, kennissen etc van de fam van Straaten e.a. helpen om het kamp te regelen. Het is een hechte groep en daarover later meer.

In 2003 werd door de toenmalige voorzitter van vv Union Peter Knoers en Bert Jeene voorgesteld om op het steeds groeiende kamp een stichting te zetten. Dat werd “Stichting Union, Meer dan Voetbal” en daarover gaat ons vervolg.

Theo Derks

Doel Stichting Union Friends for MYSA

Het doel van de Stichting Union Friends for MYSA is het initieren, ondersteunen en uitvoeren van concrete projecten die bijdragen aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkelingen van jonge spelers van MYSA en alles wat hier rechtstreeks of zijdelings mee verband houdt. Dit doel trachten de stichting te realiseren door het benoemen en vaststellen van verschillende projecten, het verwerven van fondsen voor de realisatie van de projecten en het laten uitvoeren ervan.

Bestuursleden

Het bestuur van de stichting bestaat uit een vijftal personen die MYSA al jaren lang een warm hart toedragen;

Paul Peters

Mijn naam is Paul Peters en ik ben sinds kort penningmeester. Ik ben 58 jaar, geboren en getogen in Nijmegen.

Werkzaamheden:

Mijn hele werkzame leven ben ik met financiele zaken bezig. Lange tijd heb ik bij accountantskantoren gewerkt en sinds een paar jaar ben ik financieel directeur van de Intronics groep, gevestigd in Barneveld.

Sportief:

Ik ben in de jeugd bij Union begonnen toen ik nog maar 8 jaar was.

Van 18 tot 25 jaar heb ik bij Quick Nijmegen gespeeld, maar daarna met veel plezier teruggekeerd naar de Union-familie. Daar heb ik tot mijn 36 jaar in het eerste gespeeld.

Naast het voetballen heb ik mij altijd verplicht gevoeld om iets terug te doen voor het plezier, dat het voetbal en de club in het bijzonder mij bood. Bij Quick ben ik jeugdtrainer geweest en bij Union heb in het bestuur als penningmeester geprobeerd mijn steentje bij te dragen.

Waarom Mysa:

Toen Marc Seveke mij vroeg of ik wellicht interesse had om toe te treden tot het bestuur, ben ik mij gaan verdiepen in Mysa. Ik was op de hoogte van het bestaan, maar wist er niet zo heel veel van.

Ik werd al snel gegrepen door de formule die is bedacht om de jeugd in combinatie van sport en sociale activiteiten de kans te bieden om zich te ontwikkelen.  Verder doet het mij deugd, dat de hulp die wordt geboden heel direct en transparant zijn doel bereikt.


Erwin Jansen:


functie: bestuurslid

werkzaamheden:

Sinds 3 jaar ben ik, samen met Harald Bant, mede-eigenaar van het ESP Centrum voor fysiotherapie, medische fitness en reintegratie. Na mijn opleiding fysiotherapie ben ik 3 jaar werkzaam geweest in Duitsland, waarna ik in 1995 in de gehandicaptenzorg ben gaan werken, vooral in de zorg voor de mens met een verstandelijke beperking, als operationeel manager, docent en fysiotherapeut.

Ik heb mij de afgelopen 10 jaren gespecialiseerd in de haptonomie, sportfysiotherapie,  neurologie, preventie en reintegratie. In de reintegratie en preventie ligt mijn kracht in het ontwikkelen van programma's die leiden tot daling van het ziekteverzuim, toename van het werkplezier en de beleving op de werkvloer. Als (gast)docent ben ik zo'n 15 jaar werkzaam voor allerlei organisaties.

waarom MYSA:

Jaren geleden voordat onze kinderen Rai en Iza zijn geboren, ben ik samen met mijn vrouw Cristien de wereld rond gereist en waren er vage plannen om kennis en kunde over te brengen naar landen waar gezondheid geen gemeengoed is. Samen met Harald Bant laaide de oude passie weer op. MYSA heeft wat mij betreft de juiste grondslag om op een bestendige manier, met je eigen mensen en dan vooral met kinderen te werken aan letterlijk een betere, gezonde wereld. Waar plaats is voor mensen om zich te ontwikkelen en te groeien. Onze fysiotrainer opleiding die in feb 2013 zal gaan starten zal daar een wezenlijke bijdrage aan gaan leveren. Samen met de bouw van de nieuwe bibliotheek kunnen wij een kleine bijdrage leveren aan het welzijn van de bevolking in Mathare Valley, geloof me dat is heel hard nodig...

Marc Seveke:


functie: bestuurslid, afgevaardigde VV Union

werkzaamheden:

Mijn naam is Marc Seveke, interim manager, 62 jaar en momenteel voorzitter van de vv Union.

Ik ben ruim 50 jaar lid van Union en in die periode heb ik in alle 1ste jeugdteams en het 1ste elftal mogen spelen. De enige moeite die ik moest doen, was te trainen en op tijd te komen. Dat kostte geen moeite want dat vond ik leuk. Van jongs af aan werd mijn voetbal kleding betaald, de hoogte van de contributie wist ik niet eens en, bij slecht weer, werd ik met de auto gebracht. M.a.w. het was allemaal logisch en vanzelfsprekend. Zo ben ik opgegroeid, leef ik mijn leven en geniet ik van de goede dingen van het leven. Ik heb nooit rioleringen hoeven schoonmaken, troep van de straat opgeruimd en er waren geen verplichte sociale projecten om te mogen voetballen.

waarom MYSA:

Hoe anders zou mijn leven zijn geweest wanneer ik in de sloppenwijk van Mathare geboren zou zijn. Hoe blij zou ik dan geweest zijn met zo iemand als Bob Munro, de oprichter van MYSA.

Toen ik hem eens mocht ontmoeten, was ik onder de indruk van zijn passie iets voor deze jongeren te betekenen. Ik zag zijn bevlogenheid en ik zag hem genieten wanneer hij “ zijn jongens” zag voetballen op de Kluis, bij Union. De door hem bedachte formule:

het opzetten van een competitie waarvan je alleen kampioen kunt worden als je je wedstrijden wint, gekoppeld aan je bijdrage de wijk schoon te houden, vond ik geweldig. Zo’n simpele formule met zo’n gigantisch uitstralingseffect. Klasse!

Graag stel ik mijn kennis en ervaring ter beschikking om MYSA op koers te houden.

Harald Bant:


functie: voorzitter

werkzaamheden: Mijn naam is Harald Bant, ik ben 46 jaar jong, fysiotherapeut en maatschapslid van het ESP Centrum voor fysiotherapie, medische fitness en re-integratie in Gennep. Gezamenlijk met een team van 14 mensen werken we daar dagelijks aan de kwaliteit van leven van de clienten die ons centrum bezoeken.

Naast de praktijk ben ik mededirecteur van het ESP Education Network, een internationale opleiding voor sportfysiotherapie. De opleiding vindt plaats in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In de verschillende landen trachten we collegae op te leiden tot enthousiaste, kritische en zelfreflecterende sportfysiotherapeuten.

In Nederland heb ik samen met Martin Ophey sinds 2006 een opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut opgericht; Nexus. Samen met een enthousiast docententeam verzorgen we cursussen en opleidingen voor fysiotherapeuten.

waarom MYSA: Twee en een half jaar geleden ben ik, via vrienden, in contact gekomen met MYSA. Tijdens een diner had ik het voorrecht de jonge spelers uit de Mathare, trainers van MYSA en de oprichter van MYSA Bob Munro te ontmoeten. De manier waarop de jonge spelers in het leven staan, de waarden en normen die MYSA hanteert en de bevlogenheid van Bob Munro hebben ertoe geleid dat ik sindsdien ben behebt met het "MYSAvirus". Uit hoofde van mijn functie hoop ik een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan het creeren van nog meer kansen voor jongeren in de Mathare op en buiten het veld.